Grand Prix
Frederik Jakobsen
1.V.1998, Ejby, Dania
Rok Nr Tur Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Fin Zw Poz
        Nie startował              
Suma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0